Gyakran ismételt kérdések

Ki pályázhat az ösztöndíjra?

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézménybe ápolás mesterképzési szakra 2017-ben felvételt nyert.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

  • hiánytalanul elektronikus úton kitöltött Pályázati Adatlap,
  • hallgatói jogviszony igazolás, hogy a pályázó az ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert és a 2017/2018. tanév I. félévére aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • az okleveles ápoló szakképzés megkezdésének bemeneti követelményeként szolgáló végzettséget igazoló oklevél másolata, 
  • személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
  • adóigazolvány másolata,
  • Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány (TAJ kártya) másolata,
  • a pályázattal kapcsolatos – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – adatkezelési nyilatkozat,
  • amennyiben a pályázó vállalja a hiányterületen történő egészségügyi tevékenység végzését, úgy a pályázó nyilatkozata – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – a hiányszakmás szakterület választásáról

Az ösztöndíj ellentételezéseként vállalni szükséges kötelezettségek

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

1) a képzés elvégzésével okleveles ápoló szakképzettséget szerez, és

2) a perioperatív ellátás, az aneszteziológia, és az intenzív ellátás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi tevékenységet,

vagy

3) a közösségi (alap-) ellátás, sürgősségi ellátás, geriátriai ápolás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi tevékenységet az alábbi szakterületeken:
     a) geriátriai ápolás szakterületen bármely közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál,
     b) közösségi (alap-)ellátás szakterületen, a Kormány által kijelölt praxiskezelő által történő  foglalkoztatás keretében tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben,
     c) sürgősségi ellátás szakterületen
          ca) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alkalmazásában, az OMSZ által kijelölt telephelyen vagy
          cb) Állami Egészségügyi Ellátó Központ által meghatározott közfinanszírozott sürgősségi betegellátó osztályon.

Milyen címre kell küldeni a pályázati anyagot?

Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot, valamint a kötelező mellékleteket postai
úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi
címre:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Michalicza Ösztöndíj pályázat”.

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.
A pályázat személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az
ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1085 Budapest, Horánszky u. 24., II. emelet 202-es iroda.

Szükség esetén hol érdeklődhetek az ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalókról?

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Szakképzés Támogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségeken:

- e-mail cím: michalicza@aeek.hu

Amennyiben hozzájárul az esetleges telefonos visszahívásához kérjük adja meg telefonos elérhetőségét is.

Hogyan tudom meg hogy elnyertem-e az ösztöndíjat?

A nyertes pályázók névsorát az ÁEEK honlapján (www.enkk.hu) tesszük a döntés megszületését követően haladéktalanul, legkésőbb a pályázati kiírásban szereplő határidőig.

Mit kell tennem, ha elnyertem az ösztöndíjat?

Amennyiben elnyerte az ösztöndíjat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fel fogja Önnel venni a kapcsolatos az ösztöndíj szerződés megkötése érdekében és egyúttal tájékoztatni fogja az egyéb teendőkről.

Mikor kerülhet első alkalommal kifizetésre az ösztöndíj?

2017. decemberében kerül kifizetésre első alkalommal az ösztöndíj. Az Ösztöndíj folyósítása az okleveles ápoló szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb három aktív tanulmányi félévig tart és félévente egy alkalommal egy összegben kerül folyósításra.