Gyakran ismételt kérdések

Ki pályázhat az ösztöndíjra?

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézménybe ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • hiánytalanul elektronikus úton kitöltött Pályázati Adatlap,
 • hallgatói jogviszony igazolás, hogy a pályázó az ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
 • adóigazolvány másolata,
 • Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány (TAJ kártya) másolata,
 • a pályázattal kapcsolatos – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – adatkezelési nyilatkozat,
 • amennyiben a pályázó vállalja a hiányterületen történő egészségügyi tevékenység végzését, úgy a pályázó nyilatkozata – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – a hiányszakmás szakterület választásáról
 • munkáltatói igazolás
 • munkáltatói támogató nyilatkozat (nem kötelező eleme a pályázatnak)

 

Az ösztöndíj ellentételezéseként vállalni szükséges kötelezettségek

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

1) a képzés elvégzésével okleveles ápoló szakképzettséget szerez, és

2) a perioperatív ellátás, az aneszteziológia, és az intenzív ellátás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, teljes munkaidőben, magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi tevékenységet,

vagy

3) a közösségi (alap-) ellátás, sürgősségi ellátás, geriátriai ápolás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi tevékenységet az alábbi szakterületeken:

 1.    a) geriátriai ápolás szakterületen bármely közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, 
       b) közösségi (alap-)ellátás szakterületen, a Kormány által kijelölt praxiskezelő által történő  foglalkoztatás keretében tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben,
       c) sürgősségi ellátás szakterületen 
            ca) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alkalmazásában, az OMSZ által kijelölt telephelyen vagy
            cb) Állami Egészségügyi Ellátó Központ által meghatározott közfinanszírozott sürgősségi betegellátó osztályon.

Milyen címre kell küldeni a pályázati anyagot?

Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot, valamint a kötelező mellékleteket postai
úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi
címre:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Michalicza Ösztöndíj pályázat”.

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.
A pályázat személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az
ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1085 Budapest, Horánszky u. 24., Fsz: 013-as iroda.

Szükség esetén hol érdeklődhetek az ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalókról?

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Szakképzés Támogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségeken:

e-mail cím: michalicza@aeek.hu

Amennyiben hozzájárul az esetleges telefonos visszahívásához kérjük adja meg telefonos elérhetőségét is.

Hogyan tudom meg hogy elnyertem-e az ösztöndíjat?

A nyertes pályázók névsorát az ÁEEK honlapján (https://michalicza.aeek.hu/) tesszük a döntés megszületését követően haladéktalanul.

 

Mit kell tennem, ha elnyertem az ösztöndíjat?

Amennyiben elnyerte az ösztöndíjat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fel fogja Önnel venni a kapcsolatos az ösztöndíj szerződés megkötése érdekében és egyúttal tájékoztatni fogja az egyéb teendőkről.

Mikor kerülhet első alkalommal kifizetésre az ösztöndíj?

Első alkalommal: a Szerződés kötést (aláírt és visszaérkezett) követően a Központ kezdeményezi az ösztöndíj kifizetését. Az Ösztöndíj folyósítása az okleveles ápoló szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb három aktív tanulmányi félévig tart és félévente egy alkalommal egy összegben kerül folyósításra.

A továbbiakban: A Michalicza Működési Szabályzat III.4-5. pontjában meghatározott időpontoknak megfelelően, az aktuális tanulmányi félév lezárását követően, a Képző Egyetemektől kapott adatok, tanulmányi eredmények ismeretében a Bizottság a Szabályzat 6.-7. pontja alapján  megállapítja az ösztöndíjra jogosultak körét és az ösztöndíjak mértékét.

A tanulmányi eredmény alapján fentiek szerint megállapított ösztöndíj összegek kifizetését a Bizottság döntését követően kezdeményezzük, adott tanulmányi félévre vonatkozóan félévente egy alkalommal egy összegben.

Az ösztöndíj folyósításának metódusa minden, tanulmányi átlagon alapuló félév tekintetében fentiekkel megegyező.