Gyakran ismételt kérdések

A pályázás mentete

 1. regisztráció
 2. regisztráció aktiválása (az aktiávló e-mailt kérem, nézzék a spam és a promóció alatt is)
 3. pályázati adatlap kitöltése
 4. dokumentumok feltöltése
 5. dokumentumok letöltése
 6. pályázat benyújtása
 7. pályázat postára adása az alábbi eredeti dokumentumok csatolásával

Kötelező: pályázati adatlap, általános és adatkezési nyilatkozat, munkáltató igazolás, nyilatkozat hiányszakmás területen egészségügyi tevékenység vállalásáról – amennyiben történt vállalás

Opiconális: munkáltatói támogató nyilatkozat, nyilatkozat saját szabadidő terhére törtétnő ápolás mesetképzésben való részvételről

Ki pályázhat az ösztöndíjra?

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézménybe ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • hiánytalanul elektronikus úton kitöltött Pályázati Adatlap,
 • hallgatói jogviszony igazolás, hogy a pályázó az ápolás mesterképzési szakra felvételt nyert és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a pályázattal kapcsolatos – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – adatkezelési nyilatkozat,
 • amennyiben a pályázó vállalja a hiányterületen történő egészségügyi tevékenység végzését, úgy a pályázó nyilatkozata – a Pályázati adatlap mellékleteként letölthető nyomtatványon – a hiányszakmás szakterület választásáról
 • munkáltatói igazolás
 • munkáltatói támogató nyilatkozat (nem kötelező eleme a pályázatnak)

Az ösztöndíj ellentételezéseként vállalni szükséges kötelezettségek

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

1) a képzés elvégzésével okleveles ápoló szakképzettséget szerez, és

2) a perioperatív ellátás, az aneszteziológia, és az intenzív ellátás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, teljes munkaidőben, magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi tevékenységet,

vagy

3) a közösségi (alap-) ellátás, sürgősségi ellátás, geriátriai ápolás szakirány választása esetén: a szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 3 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez teljes munkaidőben közfinanszírozott egészségügyi tevékenységet az alábbi szakterületeken:

 1.    a) geriátriai ápolás szakterületen bármely közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, 
       b) közösségi (alap-)ellátás szakterületen, a Kormány által kijelölt praxiskezelő által történő  foglalkoztatás keretében tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben,
       c) sürgősségi ellátás szakterületen 
            ca) az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alkalmazásában, az OMSZ által kijelölt telephelyen vagy
            cb) Állami Egészségügyi Ellátó Központ által meghatározott közfinanszírozott sürgősségi betegellátó osztályon.

Milyen címre kell küldeni a pályázati anyagot?

Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot, valamint a kötelező mellékleteket postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Michalicza Ösztöndíj pályázat”.

A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.

Szükség esetén hol érdeklődhetek az ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalókról?

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Szakképzés Támogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségeken:

e-mail cím: michalicza@aeek.hu

Amennyiben hozzájárul az esetleges telefonos visszahívásához kérjük adja meg telefonos elérhetőségét is.

Hogyan tudom meg hogy elnyertem-e az ösztöndíjat?

A nyertes pályázók névsorát az ÁEEK honlapján (https://michalicza.aeek.hu/) tesszük a döntés megszületését követően haladéktalanul.

Mit kell tennem, ha elnyertem az ösztöndíjat?

Amennyiben elnyerte az ösztöndíjat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fel fogja Önnel venni a kapcsolatos az ösztöndíj szerződés megkötése érdekében és egyúttal tájékoztatni fogja az egyéb teendőkről.

Mikor kerülhet első alkalommal kifizetésre az ösztöndíj?

Első alkalommal: a Szerződés kötést (aláírt és visszaérkezett) követően a Központ kezdeményezi az ösztöndíj kifizetését. Az Ösztöndíj folyósítása az okleveles ápoló szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb három aktív tanulmányi félévig tart és félévente egy alkalommal egy összegben kerül folyósításra.

A továbbiakban: A Michalicza Működési Szabályzat III.4-5. pontjában meghatározott időpontoknak megfelelően, az aktuális tanulmányi félév lezárását követően, a Képző Egyetemektől kapott adatok, tanulmányi eredmények ismeretében a Bizottság a Szabályzat 6.-7. pontja alapján  megállapítja az ösztöndíjra jogosultak körét és az ösztöndíjak mértékét.

A tanulmányi eredmény alapján fentiek szerint megállapított ösztöndíj összegek kifizetését a Bizottság döntését követően kezdeményezzük, adott tanulmányi félévre vonatkozóan félévente egy alkalommal egy összegben.

Az ösztöndíj folyósításának metódusa minden, tanulmányi átlagon alapuló félév tekintetében fentiekkel megegyező.

A vállalt kötelezettség halasztása hogyan tehető meg?

 Halasztás az alábbi esetekben, kérelem benyújtásával kezdeményezhető: 

 • a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló kormányrendeletben szabályozott, illetve más, állami vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
 • a szülési szabadság időtartama,
 • a csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama,
 • fizetés nélküli szabadság időtartama, ha a gyermekgondozást segítő ellátásra és a gyermekgondozási díj igénybevételére fizetés nélküli szabadság mellett kerül sor,
 • baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség,
 • 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása,
 • rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítése,
 • 1 év indoklás nélkül halasztható.

A vállalási időszak tehát meghosszabbodik a halasztás időtartamával.

Minden halasztás esetében kérelmet kell az ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztályához írásban benyújtani, (a halasztás okáról, kezdő és várható záró időtartamáról) csatolva az igazolására szolgáló dokumentumot is.